Годишњи финансијски извештаји, бонитети

 


Извештај ревизора КПМГ д.о.о. Београд о Финансијским извештајима "Дринско-Лимске ХЕ" д.о.о. за 2014. годину.


Извештај можете преузети
овде.


Одлука о усвајању Финансијских извештаја Дринско-Лимске ХЕ д.о.о за 2014. годину.


Одлуку можете преузети овде.