Обнова за бољи рад РХЕ
11.03.2016

Реверзибилна хидроелектрана "Бајина Башта"


Рехабилитација система турбинске регулације подразумева комплетну замену електродела регулатора са новим дигиталним турбинским регулатором и рехабилитацију хидрауличног дела турбинског регулатора - замену виталних делова. Уговором је такође предвиђена замена групног регулатора активне снаге и система секундарне регулације учесталости, а вредност уговора је 195 милиона динара без ПДВ-а и царинских трошкова. Предвиђено је да се опрема испоручи на градилиште до краја јуна, а да се угради, испита и пусти у рад у јулу и августу ове године.

Рехабилитацијом система турбинске регулације очекују се позитивни ефекти - смањење броја застоја услед кварова на опреми, односно повећање поузданости рада оба агрегата. Примена савременог дигиталног турбинског регулатора побољшаће квалитет рада, обезбедиће поузданост рада групног регулатора и система секундарне регулације учесталости уз елиминисање досадашњих проблема.

« Back