O Hidroelektrani Bistrica

 

Agregati hidroelektrane Bistrica imali su najveću snagu i radili su na najvećem padu, održavali su energetski sistem Elektroprivrede Srbije. Značaj hidroelektrane Bistrica je danas smanjen, ali ona i danas predstavlja veoma značajnu kariku u elekrtroenergetskom sistemu Srbije.