O Hidroelektrani Kokin Brod

 

Brana Kokin Brod dužine 1260m u to vreme bila je jedna od najdužih nasutih zemljanih brana u Evropi. Izgradnja tunela dužeg od 8km i cevovoda dužine 1350m i danas bi sa savremenom mehanizacijom i tehnologijom građenja predstavljala značajan građevinski poduhvat.