Kontakt

 

Ogranak “Drinsko-Limske” hidroelektrane Bajina Bašta
Upravna zgrada - Trg Dušana Jerkovića br. 1, 31 250 Bajina Bašta
031 590 900 centrala
031 590 950 centrala Perućac


Objekat “Limske HE”
Upravna zgrada - Trg Vojvode Bojovića br. 4, 31 320 Nova Varoš
033/61-689 centrala


Objekat HE “Zvornik”
Kralja Petra I br. 40, 15 318 Mali Zvornik
015/471-533 centrala


Objekat HE “Elektromorava”
Upravna zgrada - Gospodar Jovanova 24, 32 000 Čačak
032/221-735 centrala