JAVNI POZIV ZA NADMETANJE RADI PRODAJE OTPADNIH MATERIJALA, PUTEM JAVNE LICITACIJE
11.04.2017

Na osnovu Odluke  br.6.05.4-E.02.01 - 176168/2-2016 od 04.04.2017. godine o otuđenju otpadnog materijala putem javne licitacije, koju je doneo finansijski direktor ogranka „Drinsko-Limske HE'' Bajina Bašta Javnog preduzeća ''EPS'' Beograd,  Komisija za sprovođenje postupka licitacije, oglašava Javno nadmetanje radi prodaje otpadnih materijala.


Javno nadmetanje

« Back