Obnova za bolji rad RHE
11.03.2016

Reverzibilna hidroelektrana "Bajina Bašta"


Rehabilitacija sistema turbinske regulacije podrazumeva kompletnu zamenu elektrodela regulatora sa novim digitalnim turbinskim regulatorom i rehabilitaciju hidrauličnog dela turbinskog regulatora - zamenu vitalnih delova. Ugovorom je takođe predviđena zamena grupnog regulatora aktivne snage i sistema sekundarne regulacije učestalosti, a vrednost ugovora je 195 miliona dinara bez PDV-a i carinskih troškova. Predviđeno je da se oprema isporuči na gradilište do kraja juna, a da se ugradi, ispita i pusti u rad u julu i avgustu ove godine.

Rehabilitacijom sistema turbinske regulacije očekuju se pozitivni efekti - smanjenje broja zastoja usled kvarova na opremi, odnosno povećanje pouzdanosti rada oba agregata. Primena savremenog digitalnog turbinskog regulatora poboljšaće kvalitet rada, obezbediće pouzdanost rada grupnog regulatora i sistema sekundarne regulacije učestalosti uz eliminisanje dosadašnjih problema.

« Back