Od pokretanja agregata 94 milijarde kilovat-sati
27.11.2015

Dan Hidroelektrana „Bajina Bašta“ obeležen je 27. novembra, na 49. godišnjicu pokretanja prva tri agregata u tom hidroenergetskom sistemu na Drini.

Za 49 godina rada HE „Bajina Bašta“ i 33 godine rada reverzibilne HE „Bajina Bašta“, proizvedeno je više od 94 milijarde kilovat-sati električne energije. Da bi se to ostvarilo, agregati su na mreži proveli oko 1.220.000 sati rada i bili pokrenuti 94.000 puta.

Značajni poslovi urađeni tokom tog perioda, od remonta do revitalizacije postrojenja, doprineli su da HE „Bajina Bašta“ budu i ostanu stabilan oslonac elektroenergetskog sistema Srbije.

Na proslavi Dana HE i RHE „Bajina Bašta“ uručeno je 18 jubilarnih nagrada zaposlenima za 10, 20, 30 i 40 godina neprekidnog rada. Odata je i pošta poginulim graditeljima i položeno cveće na spomen obeležja u HE „Bajina Bašta“.

Svečanosti su pored poslovodstva i radnika Ogranka „Drinsko-Limske HE“, prisustvovali i predstavnici „Elektroprivrede Srbije“ i poslovni partneri.

- Rad HE „Bajina Bašta“ obeležen je visokom pogonskom spremnošću agregata i fleksibilnošću u radu. Za ostvarene rezultate zaslužni su sadašnji, ali i svi bivši radnici hidroelektrana - rekao je Radisav Matić, direktor za proizvodnju energije u ogranku „Drinsko-Limske hidroelektrane“.

« Back