Prodaja otpadnog materijala usmenim javnim nadmetanjem
14.12.2016

Na osnovu odluke o otuđenju otpadnog materijala putem javne licitacije od 18.11.2016.godine, koju je doneo finansijski direktor Ogranka "Drinsko-Limske HE" Bajina Bašta JP EPS Beograd, Komisija za sprovođenje postupka licitacije, oglašava prodaju otpadnog materijala usmenim javnim nadmetanjem.

Oglas za prodaju otpadnog materijala

« Back